Dado que o meu antigo PLE tiña algunas cousas que mellorar, decidiín crealo de novo empregando a ferramenta Piktochart.

Espero que vos guste.
Dentro do meu PLE entran en interacción varios elementos. Tal e como se pode apreciar, a formación máis básica e elemental foi adquirida nos centros oficiais de formación tales como a Universidade, onde obtiben o meu título de Licenciada en Pegagoxía. 

Outros ámbitos de aprendizaje están configurados polos meus familiares, amigos e coñecidos ou polos medios de comunicación, a través dos cales me informei e coñecin novidades que me podian axudar no meu desenvolvemento profesional e de aprendizaxe. 

Sen embargo, o meu entorno de aprendizaje non se restrinxiu  a eses círculos senón que co paso do tempo foron aparecendo novas fontes tales como as redes sociais, o correo electrónico ou diversas páxinas web. Estas últimas novas fontes de aprendizaxe naceron da gran repercusión que tiveron as novas tecnoloxias nas nosas vidas e que acabaron por configurarse como uns dos medios esenciais a hora de informarnos. Case podo decir que, sen as redes sociais, moitas das novidades non terian chegado a min.

Así pois, todas estas fontes son as que configuran o meu PLE e que fan que o meu aprendizaxe e información sexa sempre constante e estea en continuo movemento.
0 comentarios:

Publicar un comentario

Deixa aquí os teus comentarios